Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
ขั้นตอนการทำแบบ
เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว เจ้าของงานเป็นผู้ทำแบบตามขนาดเท่าจริง ด้วยไฟล์ ILLUS, CorelDraw หรือสามารถจัดทำเป็นฟิล์มดำ แยกสีตามจำนวนสีที่จะพิมพ์ เพื่อทำแม่พิมพ์ ก็จะยิ่งรวดเร็ว และสามารถเช็คขนาดกับชิ้นงานสวิตท์คอนโทรลที่ท่านผลิตได้อย่างถูกต้องก่อนอีกด้วย
>>

รับทำ หน้ากากสวิตท์คอนโทรล
แผ่นฟิล์มพลาสติกใส หรือ ฟิล์มใสผิวด้านลายฝ้า จัดพิมพ์ด้านหลังพร้อมเคลือบสีขาว, และบริการพิมพ์แถบคาร์บอนด้วย ตลอดจนปั๊มนูน, ปั๊มไดคัท ตามลักษณะชิ้นงาน
>>

GO TO PAGE
HOME OF SIGN

MAP

 

Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM