Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 082 445 4826หรือ one_2006@truemail.co.th ,uthaifarm@gmail.com ,one@uthaifarm.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น) -
หมายเลขบัตรประชาชน
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)  
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
รหัสสมาชิกผู้แนะนำ
ชื่อผู้แนะนำ
ธนาคาร
สาขาของธนาคาร
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่
รหัสความปลอดภัย Click to reload image
 
Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM