Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration

ครั้งละ 15 บาท


ป้ายไฟ ป้ายสวยๆ หลากหลายสไตล์

        Email : uthaifarm@gmail.co  


      

   

     

  ตัวอักษรซ่อนไฟ, อักษรสแตนเลส ผิวทอง + ไฟแอลอีดี, อักษรไฟแอลอีดี

   ป้ายไฟแอลอีดี

   

  ป้ายอักษรไฟ  กล่องไฟ

   

   กล่องไฟ อะคริลิคเลเซอร์ กล่องไฟแอลอีดี    ป้ายไฟกวงกลม


  

  เฟล็ก  เฟล็กนีออน  นีออนเฟล็ก  นีออนดัด  ไฟนีออนดัด  ไฟแอลอีดีดัด เส้นไฟแอลอีดีดัด  เฟก เฟลก   

   
   

   ป้ายนีออนดัด

  

   ป้ายไฟตัวอักษร  ป้ายไฟปิงปอง

   * ไฟนีออนดัด หรือที่เรียกกันว่านีออนไลท์  เป็นไฟหลอดแก้วดัดอัดก๊าซและสีเข้าไปในหลอด

      ความสว่างของสีเป็นจุดเด่นที่สะดุดตา 

   * ไฟปิงปอง ไฟดวงกลม ที่ยังคงเป็นอมตะ ที่ให้ความรู้สึกถึงอดีต มีทั้งไฟ ac/220 และแอลอีดี 

   * ไฟแอลอีดี ปัจจุบันนำมาใช้แทนนีออนดัด ในการซ่อนหลังตัวอักษร 

   

  

   

   

  

   

   

   

  

     

  ไฟนีออนดัด panntip

     

   รับทำป้ายไฟนีออนดัด

  

line@ : @herosign  

ติดต่อทำป้าย-สั่งซื้อสินค้า


       

นีออนไลท์


  

   นีออนดัด      นีออนไลท์       neon light      neon line

  

ป้ายไฟแอล อี ดี  ควรมีพื้นป้ายเพื่อช่วยเก็บซ่อนสายไฟ ระหว่างตัวอักษรตัวที่1ไปยังตัวที่2 และตัวต่อๆไป


COMPOSITE
งานคุณภาพ

   
 

   

   

 

 ป้ายร้านอาหาร  ป้ายไฟร้านอาหาร

         


  

     

      

     

     

      

ป้ายไฟ  ป้ายไฟร้าน ป้ายร้าน ร้านป้าย


         

ป้ายไฟออกหลัง

         

ป้ายตัวอักษรไฟ led ราคา


         

         

กล่อง ไฟ  led


ตัวอักษรไฟออกหน้า   กล่องพร้อมตัวอักษร


  

ป้ายไฟ ตัวอักษร ราคาถูก


อักษรไฟออกหน้า         

         


   


* ป้ายไฟแอลอีดี  แสงไฟออกด้านหน้า  ผ่านแผ่นอะครีลิค

    ป้ายไฟแอลอีดี LED    

   

     

  

   

   

  

   

   

  

            
  รูปหัวใจ  HEART 

   


    แอลอีดี นีออนไลน์ รูปหัวใจ บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 33 X 33 CM  


    

     แอลอีดี นีออนไลน์ รูปมือ LOVE  บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 56 x 58 cm       *  มีจำนวน ติดต่อขอราคาพิเศษได้นะค่ะ
LED NEON LINE  ( FLEX 12 V. )

แอลอีดีนีออนไลน์ 12V                 


งานจัดทำตามรายฃื่อ..  ราคาตามลักษณะงาน
  *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

   *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเขียว   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 18 x 50 x 6 ซม.

  
  


      *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเหลือง กระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 19 x 45 x 6 ซม.  

     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเขียว   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

 ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 19 x 50 x 6 ซม.


     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ OPEN   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 18 x 35 x 6 ซม  มี 4 สี ชมพู, เขียว, น้ำเงิน, แดง
     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

 ป้ายไฟ OPEN   ตัวอักษร 4 สี  ชมพู เขียว เหลือง แดง

 ระบบไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

 ติดตั้งบนแผ่นอะครีลิค  ขนาด 19 x50.5 x 3 ซม  


  


       *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ OPEN   ตัวอักษร 4 สี  ชมพู เขียว เหลือง แดง

  ระบบไฟเปลี่ยนสี ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 27.5 x 54 x 7ซม.* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม,  ค่าจัดส่ง

 

 LOVE แอลอีดี นีออน ไลน์ บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด  20 x 47 cm 

   และ

   ขนาด  36 x 85 cm  

    
  รูปหัวใจ  HEART 

   


    แอลอีดี นีออนไลน์ รูปหัวใจ บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 33 X 33 CM 
 


    

     แอลอีดี นีออนไลน์ รูปมือ LOVE  บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 56 x 58 cm 

     

     แอลอีดี นีออนไลน์ Mini Heart  บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 56 x 58 cm       แอลอีดี  flex         ac/220v.  

   ความยาว 1 เมตร สำหรับ ดัด ตกแต่ง  + ปลั๊ก พร้อมใช้งาน

     ร

   แอลอีดี  flex  ac/220v

  รูปหัวใจ  บนอะครีลิคเลเซอร์ 

   


   มินิแอลอีดี  MINI LED LINE  3V[EL WIRE]

   

      

   

       

        

        


       

       *  ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่งuthaifarm@gmail.com

 

ราคายังไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมติดตั้ง (ลูกค้าติดตั้งเองได้ ด้านหลังมีรูแขวน พร้อมหม้อแปลงและปลั๊กเสียบ)
..............................................  
UTHAIFARM
ADVERTISING
Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM