Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 
1 ตัว เหลือ 3,900.-  2 ตัว เหลือ 7,500.-
ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง


ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 

ขนาด A4   1 ตัว  2,750.-  2 ตัว เหลือ 5,300.-
ขนาด A3   1 ตัว  3,200.-  2 ตัว เหลือ 6,200.-
ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง

  

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 
1 ตัว  4,500.-  2 ตัว เหลือ 8,500.-
ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 
1 ตัว  3,500.-  2 ตัว เหลือ 6,500.-
ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 
1 ตัว  7,500.-  2 ตัว เหลือ 14,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง    


 

 

สแตน  เมนูสแตน  MENU STAND   standสแตน   เมนูสแตน  STAND   MENU STAND

         ขนาด A4,  A3,   50 X 70 CM 60 X 80 CM.

เมนูสแตน 

งานเหล็กทำสี  ราคาเริ่มต้นที่  4,500.-  / งานสแตนเลส ราคาเริ่มต้นที่ 6,500.-  ดีไซน์...เฉพาะไม่เหมือนใครที่ไหน


        

        

  

 


       

   


   


  

  

 

  

  

  


 

 

 

  

    

สแตนเสียบตัวอักษร (แผ่นยางลูกฟูกสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีดำ) 

      


  

โปสเตอร์สแตน  งานสแตนเลส

เป็นงานที่เน้นสั่งทำตามแบบและความต้องการของลูกค้า 

โปสเตอร์สแตน โชว์ 2 หน้า พร้อมป้าย (งานคุณภาพ) 

สินค้าสั่งทำ กรณีสินค้าที่เหมือนท้องตลาดทั่วไป ไม่รับทำ

จัดทำในรูปแบบเฉพาะของทางอุทัยฟาร์ม และสามารถออกแบบเพิ่มเติมดีไซน์ได้


 

  

       

เสาสำหรับ...ธงญี่ปุ่น  งานเหล็กทำสี (เหล็ก หนากว่าทั่วไป)

ขนาดเสาสูง 150 cmฐานกลม 40 cm สำหรับธงขนาด 45 x 120 cm ราคา 750.- (เชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว แกนเดียว)

ขนาดเสาสูง 150 cmฐานกลม 40 cm สำหรับธงขนาด 45 x 120 cm ราคา 850.- (เชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว .....แกนคู่)

ขนาด.....เสาสูง 150 cm    ฐานกลม 40 cm สำหรับธงขนาด 45 x 120 cm ราคา 1,200.- (แยกชิ้นส่วน)

ขนาด.....เสาสูง 150 cm    ฐานกลม 40 cm สำหรับธงขนาด 60 x 120 cm ราคา 1,350.-  (แยกชิ้นส่วน)

ขนาด.....เสาสูง 180 cm    ฐานกลม 40 cm สำหรับธงขนาด 60 x 160 cm ราคา 1,500.-  (แยกชิ้นส่วน)

ขนาดเสาสูง 180 cm. ฐานกลม 60 cm สำหรับธงขนาด 60/70/80 x 120 cm ราคา 1,900.- (แยกชิ้นส่วน)

ขนาดเสาสูง 200 cm. ฐานกลม 60 cm สำหรับธงขนาด 60/70/80 x 120 cm ราคา 2,050.- (แยกชิ้นส่วน)

ฐานเทคอนกรีตสำหรับงานภายนอก  (ฐานสี่เหลี่ยม)

ขนาด 30 x 30 x 5 cm. เพิ่มค่าใช้จ่าย 300.- / 30 x 30 x 10 cm. เพิ่มค่าใช้จ่าย 500.-

พ่นทำสี เมทัลลิกซ์ (ลูไซด์) เพิ่มค่าใช้จ่าย 300.- / ชุด

* มีจำนวนสั่งซื้อ ราคาต่อรองได้  * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% * ไม่รวมค่าจัดส่ง 

( 5,000.- ขึ้นไป...ฟรีค่าจัดส่งในเขต กทม.) * ไม่รวมค่าออกแบบไฟล์งาน และงานพิมพ์ไวนิลอิงค์เจท

        

 
Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM