Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration  

  โพเดี่ยม งานอะครีลิคใส อะครีลิคทำสี  

 งานไม้  งานเหล็ก  งานสแตนเลส  งานโพเดี่ยมประสมวัสดุ

         

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

ไม้เนื้อแข็งทำสี โครงแสตนเลสเงา ดัดโค้ง TOP แสตนเลสขนแมวพร้อมแป๊บกลมเงา, ฐานไม้อัดกรุยางพร้อมปุ่มปรับระดับ

ส่วนเครื่องหมายที่สามารถจัดทำได้ 1. งานแสตนเลส ยกขอบ, 2.งานกัดกรด, 3. งานแสตนเลสตัดเลเซอร์ 4. งานอะครีลิคตัดเลเซอร์ 5. งานสติเกอร์ 

(ราคาส่วนเครื่องหมายขึ้นอยู่กับลักษณะที่เหมาะและงานสามารถทำได้)

         

            

     

           

            

             

         


         

 โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium

   

  


       

    โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

งานไม้พาติเคิ้ล โครงเหล็กดัด  Top อะครีลิคสีดำ

   

      

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

         

        

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

           

   


       

       

    


  

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

  

Email : uthaifarm@gmail.com


 PODIUM DESIGN...... โพเดี่ยมดีไซน์   งานสั่งทำ ระยะเวลาผลิต 7-10 วัน

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 26,000  เหลือ 25,000.-    2 ตัว  เหลือ 48,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย

   

   

    


   

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

   


ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 26,000, เหลือ 2,4000.-        2 ตัว เหลือ 46,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

    

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium  

      

    

           

             


  


   

      

   

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 26,000 เหลือ 2,4000.-  2 ตัว เหลือ 46,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย


   ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 40,000 เหลือ 35,000.-  

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย

40,

  รุ่น A-1  และ A-2  ( 16,500.- )  

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 16,500 เหลือ 1,4000.- 

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย

  สุวรรณ 2  ( 12,500.- )

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 12,500 เหลือ 11,000.-  2 ตัว เหลือ 20,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมาย

  สุวรรณ 3 ( 14,500.-)

ราคาพิเศษ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 
1 ตัว 14,500 เหลือ 13,000.-  2 ตัว เหลือ 24,000.-

ราคาไม่รวมภาษี, ไม่รวมจัดส่ง, ไม่รวมงานเครื่องหมายงานผลิต..................ตามแบบ

  (งานผลิตตามแบบลูกค้า)


(งานผลิตตามแบบลูกค้า)

(งานผลิตตามแบบลูกค้า)

   

โพเดียมอะคริลิค โพเดี่ยมอะครีลิคใส  โพเดียมอะครีลิคใส โพเดี่ยมอะครีลิคใส       

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

  


   

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

         

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

    

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

     

   โพเดียมอะคริลิค  โพเดียมอะคริลิค ใส  โพเดียม อะคริลิค  โพเดียม อะคริลิค ใส

   

       

      

    

   


โพเดียมอะคริลิค โพเดี่ยมอะครีลิคใส  โพเดียมอะครีลิคใส โพเดี่ยมอะครีลิคใส

    โพเดียมอะคริลิค  โพเดียมอะคริลิค ใส  โพเดียม อะคริลิค  โพเดียม อะคริลิค ใส โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium   


   

   

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

    

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

 

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium    

    

โพเดียม      โพเดี่ยม      แท่นบรรยาย       แท่นยืนบรรยาย      โพเดียมไม้      โพเดียมแสตนเลส      สแตน      stand      podium        

   

โพเดี่ยม  podium


โพเดี่ยม  podium  แท่น ยืน บรรยาย

       

   

       โพเดียม    โพเดี่ยม    แท่นบรรยาย     แท่นยืนบรรยาย    โพเดียมไม้    โพเดียมแสตนเลส    สแตน    stand    podium

  Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM