Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration


       

LED RGB SIGN  ไฟแอลอีดี  RGB 

    ควบคุมด้วยรีโมท..... ต่อพ่วงพอร์ต USB

      

 

              ป้ายชื่อ...สถาบัน  

              ไฟแอลอีดี  RGB  

   ไฟกระพริบ ไฟเปลี่ยนสี  ไฟโชว์  ควบคุมด้วยรีโมท   

     

           

        

           

           

        

            

           

           

           

    ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 3-4.5 ซม    ตามข้อความ   ความยาวรวม 31 ซม.

  สนใจติดต่อ..น้องแอร์  083 66 44 2 66

     1,800.-  ลดเหลือ 1,599.-  

        ค่าจัดส่ง EMS 200.-

     *  มีจำนวน ติดต่อขอราคาพิเศษได้นะค่ะ     

   

     

     

     

     



  ป้ายชื่อ สำหรับ ลูกๆ คนรัก คนสำคัญ 

 ไฟแอลอีดี  RGB  

   ไฟกระพริบ ไฟเปลี่ยนสี  ไฟโชว์  ควบคุมด้วยรีโมท



          

      

       ป้ายชื่อเล่น

      

    

    ป้ายเดียวเล่นแสงไฟได้........สีสรรหลากหลาย ตามสไตล์ที่ชอบ  

    

  ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 8-10 ซม    ตามข้อความ   ความยาวรวม 31 ซม.

  สนใจติดต่อ..น้องแอร์  083 66 44 2 66

     2,200.-  ลดเหลือ 1,999.-        สั่งทำตามชื่อได้นะค่ะ  

        ค่าจัดส่ง EMS 200.-

     *  มีจำนวน ติดต่อขอราคาพิเศษได้นะค่ะ  



           ป้ายไฟ สำหรับ ร้านค้า  

    ป้ายตั้งเคาน์เตอร์ หรือ ตกแต่งสถานที่ เพิ่มจุดเด่น เพิ่มความน่าสนใจ

        ด้วยคำโฆษณา ชื่อสินค้า ป้ายร้าน  สั่งทำพิเศษได้นะค่ะ

    ไฟแอลอีดี  RGB  

        ไฟกระพริบ ไฟเปลี่ยนสี  ไฟโชว์  ควบคุมด้วยรีโมท ต่อพ่วง USB 

   

    ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 9-11.5 ซม   ตามข้อความ   ความยาวรวม 31 ซม.

   สั่งทำพิเศษได้นะค่ะ  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นค่าปรับแบบ 200.-

    สนใจติดต่อ..น้องแอร์  083 66 44 2 66

     2,000.-  ลดเหลือ 1,799.-    หรือ ( 1,999.- สั่งพิเศษ)

       ค่าจัดส่ง EMS 200.-

     *  มีจำนวน ติดต่อขอราคาพิเศษได้นะค่ะ



LED NEON LINE  ( FLEX 12 V. )

แอลอีดีนีออนไลน์ 12V                 


งานจัดทำตามรายฃื่อ..  ราคาตามลักษณะงาน




  *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

   *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเขียว   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 18 x 50 x 6 ซม.

  ราคา 4,000.-




  


      *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเหลือง กระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 19 x 45 x 6 ซม.

  ราคา  3,500.-


  

     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ welcome สีเขียว   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

 ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 19 x 50 x 6 ซม.

  ราคา  4,000.-

     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ OPEN   ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 18 x 35 x 6 ซม  มี 4 สี ชมพู, เขียว, น้ำเงิน, แดง

  ราคา  2,500.-



     *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

 ป้ายไฟ OPEN   ตัวอักษร 4 สี  ชมพู เขียว เหลือง แดง

 ระบบไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

 ติดตั้งบนแผ่นอะครีลิค  ขนาด 19 x50.5 x 3 ซม  

ราคา 4,500.-

  


       *  งานสำเร็จรูป  รูปแบบเฉพาะของทางร้าน

  ป้ายไฟ OPEN   ตัวอักษร 4 สี  ชมพู เขียว เหลือง แดง

  ระบบไฟเปลี่ยนสี ไฟกระพริบ-ไฟแข่  ความคุมด้วยรีโมท  ( เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ ภายนอกที่ไม่โดนฝน )

  ติดตั้งบนกล่องอะครีลิค  ขนาด 27.5 x 54 x 7ซม.

 ราคา   6,500.-


* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม,  ค่าจัดส่ง





 

 LOVE แอลอีดี นีออน ไลน์ บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด  20 x 47 cm ราคา 2,000.-

     ค่าจัดส่ง EMS 200.-

   และ

   ขนาด  36 x 85 cm  ราคา 4,500.- ราคาพิเศษ 4,000.-

    ค่าจัดส่ง EMS หรือ ขนส่ง 500.-




  รูปหัวใจ  HEART 

   


    แอลอีดี นีออนไลน์ รูปหัวใจ บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 33 X 33 CM ราคา 2,000.- ราคาพิเศษ 1,499.-

     ค่าจัดส่ง EMS 300.-




 


    

     แอลอีดี นีออนไลน์ รูปมือ LOVE  บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 56 x 58 cm  ราคา 4,900.- ราคาพิเศษ 4,500.-

    ค่าจัดส่ง EMS 500 หรือ ขนส่ง 1,000.-


     

     แอลอีดี นีออนไลน์ Mini Heart  บนอะครีลิคใสเลเซอร์ 

   พร้อมอะเดปเตอร์ 12v.

   ขนาด 56 x 58 cm  ราคา 4,900.- ราคาพิเศษ 4,900.-

    ค่าจัดส่ง EMS 500 หรือ ขนส่ง 1,000.-





      แอลอีดี  flex         ac/220v.  

   ความยาว 1 เมตร สำหรับ ดัด ตกแต่ง  + ปลั๊ก พร้อมใช้งาน

     ราคา  299.-

   แอลอีดี  flex  ac/220v

  รูปหัวใจ  บนอะครีลิคเลเซอร์ 

   


   มินิแอลอีดี  MINI LED LINE  3V. [EL WIRE]

   

      

   

       

        

        


       

       *  ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่ง




      

   นีออนดัด 15,900.-   และ  19,000.-

     Email : uthaifarm@gmail.co


Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM